פסל אשכול הגפן בבאר יעקב

פסל אשכול הגפן של ישראל פרימו בכיכר רחוב ז'בוטינסקי בבאר יעקב.
גובה הפסל 4.5 מטר. ברזל בנפחים

3691

פסל אשכול הגפן בכיכר רחוב ז'בוטינסקי בבאר יעקב. גובה הפסל 4.5 מטר. ברזל בנפחים

3692

פסל אשכול הגפן בכיכר רחוב ז'בוטינסקי בבאר יעקב. גובה הפסל 4.5 מטר. ברזל בנפחים

3693

פסל אשכול הגפן בכיכר רחוב ז'בוטינסקי בבאר יעקב. גובה הפסל 4.5 מטר. ברזל בנפחים

3694

פסל אשכול הגפן בכיכר רחוב ז'בוטינסקי בבאר יעקב. גובה הפסל 4.5 מטר. ברזל בנפחים

3689

פסל אשכול הגפן בכיכר רחוב ז'בוטינסקי בבאר יעקב. גובה הפסל 4.5 מטר. ברזל בנפחים