פסלים

פיסול ואמנות במרחב הציבורי
פיסול ישראל פרימו

436

פסלי אופניים בנס ציונה

437

פיסלי אופניים בנס ציונה

438

פרחים מעוצבים בברזל, גובה 2 מטר

427

מזרקה-פיסול בנחושת

442

פיסול בברזל בנפחים. פיסול: ישראל פרימו- נתיש

450

פיסלי אופניים בנס ציונה

1769

פסל בעבודת נפחים בנירוסטה

2096

אלמנטים פיסוליים ללובי בניין משותף

2229

פסל הנבל. ברזל בנפחים, גובה 80 ס

451

פסל הזרע. עבודת נפחים וריקועים בברזל

1768

פסל בעבודת נפחים בנירוסטה

449

פסל אנפה,עבודת ברזל ונחושת בנפחים. גובה 1.80 מטר

428

דגם פסל פעמון

439

פיסלי פרחים. גובה 2 מטר

441

רהיטים מפוסלים בעבודת ברזל בנפחים מרוקעים