פסלים ופסלונים לבית

694

פסלי פרחים מברזל

697

פסל נמלה מעץ גושני וברזל

698

פסל אביר

699

פסל ערבה בוכייה מנחושת

700

פסל נירוסטה

701

ריקשה

707

דגים מנחושת ואלפקה

845

פסל דמות בעבודת צורפות

686

מובייל שולחני

687

פסלים שולחנים, איש/אישה

688

פסל אפניים בנפחות ברזל

689

פסל ציפור בעבודת ברזל

690

פסל שור מנחושת

691

פסל אופניים בעבודת נפחות ברזל

692

פסל זרעים בעבודת ריקוע בברזל