פסלים בכיכר כניסה לשכונת העמק , וואלי, בנס ציונה

שיפוץ פסל בכניסה לשכונת הוואלי בנס ציונה והוספת פסלי ילדים

3680

פסלי ילדים בכיכר כניסה לשכונת וואלי בנס ציונה

3681

פסלי ילדים בכיכר כניסה לשכונת וואלי בנס ציונה

3682

פסלי ילדים בכיכר כניסה לשכונת וואלי בנס ציונה

3679

פסלי ילדים בכיכר כניסה לשכונת וואלי בנס ציונה

3677

פסלי ילדים בכיכר כניסה לשכונת וואלי בנס ציונה