פיסלי פרחים ופרפרים בפתח תקוה

פיסלי פרחים ופרפרים בפתח תקוה

1453

פסלי פרחים ופרפרים בפתח תקוה

1456

פרחים ברחובות פתח תקוה

1477

פסלי פרחים ופרפרים בפ

1478

פסלי פרחים ופרפרים בפתח תקוה

1476

פסלי פרחים ופרפרים בפתח תקוה