פיסול וחיפוי קיר נישות מתכת בביטוח לאומי ברמלה

חיפוי קיר ונישות ממתכת באולם קבלת קהל  ופיסול לתוך הנישות בעבודת ברזל..
גובה 2.5 מטר.

3697

חיפוי קיר ונישות ממתכת באולם קבלת קהל ופיסול לתוך הנישות בעבודת ברזל.. גובה 2.5 מטר.

3698

חיפוי קיר ונישות ממתכת באולם קבלת קהל ופיסול לתוך הנישות בעבודת ברזל.. גובה 2.5 מטר.

3699

חיפוי קיר ונישות ממתכת באולם קבלת קהל ופיסול לתוך הנישות בעבודת ברזל.. גובה 2.5 מטר.

3700

חיפוי קיר ונישות ממתכת באולם קבלת קהל ופיסול לתוך הנישות בעבודת ברזל.. גובה 2.5 מטר.

3695

חיפוי קיר ונישות ממתכת באולם קבלת קהל ופיסול לתוך הנישות בעבודת ברזל.. גובה 2.5 מטר.