פיסול בבת ים

פיסול בבת ים

1205

פסל בעבודת נפחים בברזל צבוע

1206

פסל בכיכר כט בנובמבר בבת ים

1207

פסל בכיכר כט בנובמבר בבת ים

1208

פסל בכיכר כט בנובמבר בבת ים