פיסול בבני עייש

1490

מיצבי ילדים בכיכר מרכזית בבני עייש. עבודת ברזל בנפחים

1491

מיצבי ילדים בכיכר מרכזית בבני עייש. עבודת ברזל בנפחים

1492

מיצבי ילדים בכיכר מרכזית בבני עייש. עבודת ברזל בנפחים

1493

מיצבי ילדים בכיכר מרכזית בבני עייש. עבודת ברזל בנפחים

1488

מיצבי ילדים בכיכר מרכזית בבני עייש. עבודת ברזל בנפחים