עגלה – מיצג אורבני

619

העגלה בנוייה בעבודת ברזל ועץ

620

העגלה הוצבה על שביל רומי עשוי מאבנים

621

מיצג אורבני כמחווה לענף הפרדסנות של חדרה

622

מיצג העגלה מוצב בכיכר ברח' חטיבת גולני בחדרה

623

מיצג אורבני כמחווה לענף הפרדסנות של חדרה

755

מיצג אורבני כמחווה לענף הפרדסנות של חדרה

756

מיצג אורבני כמחווה לענף הפרדסנות של חדרה

757

מיצג אורבני כמחווה לענף הפרדסנות של חדרה

617

מיצג עגלה ישנה הנרתמת לסוס. כיר בחדרה