סרטנים

36

סרטן, פיסול בעבודת צורפות בפליז ונחושת

37

סרטנים, תכשיטי קיר/שולחנים צורפות בנחושת ופליז

39

סרטן, פיסול, עבודת צורפות בפליז

38

סרטן מעמקים, תכשיט קיר/ שולחן בעבודת צורפות בנחושת

35

לובסטר, תכשיט קיר/ שולחני פיסול בעבודת צורפות