סקסופון , גן יבנה.

ברזל בנפחים בשילוב עבודת נפחות ,

גובה הפסל כ-5.5 מ’

מוצב בגן יבנה

5919
5921
5922
5924