ספסלים והדומים

404

הדום בעבודת ברזל בנפחים- ריפוד עור

405

הדום בנפחות ברזל- ריפוד קטיפה

406

הדום בנפחות ברזל וחיפוי פליז- ריפוד קטיפה

407

הדום מרוקאי מברזל- ריפוד פרווה סינטטית

408

הדום ברזל ונפחות- ריפוד

409

הדומים בעבודת נפחות ברזל- ריפוד פרווה סינטטית

410

הדום מרוקאי מברזל- ריפוד פרווה סינטטית

411

הדום ברזל ועץ

412

הדום מברזל בנפחות- ריפוד קטיפה

413

ספסל מעוצב מאדני רכבת

414

ספסל מרוקאי מברזל- ריפוד קטיפה

651

ספסל בנפחות ברזל ועץ

792

ספסל מעץ גושני, אקליפטוס ונפחות ברזל

796

ספסל מעוצב בעבודת ברזל ועץ

806

ספסל מעוצב בעבודת ברזל בנפחות ואיפאה

826

הדום קפיטונז ריפוד קטיפה