ספות

787

כורסה בעבודת נפחים וריקועים בברזל

788

ספה זוגית בעבודת נפחים וריקועים בברזל

394

ספה אוריינטלית מנירוסטה מרוקעת וריפוד קטיפה

384

ספה בנירוסטה מרוקעת- ריפוד קטיפה

385

ספת אהבה- עבודת נפחים בברזל

386

ספה מעץ מלא צבוע, ריפוד קטיפה

387

ספת ברזל בריפוד קטיפה

388

ספה מעץ מלא ונפחות ברזל- ריפוד קטיפה

389

ספה בעבודת נפחים וריקוע בברזל- רפוד קטיפה

390

ספה- ריקוע ונפחים בברזל- ריפוד עור

391

ספה מעוצבת בנפחות ברזל- ריפוד קטיפה

392

ספה נפתחת מעץ מלא ונפחות ברזל- ריפוד קטיפה

393

ספה בעבודת ברזל בנפחים- ריפוד קטיפה

381

ספת ברזל בנפח וריקועים- ריפוד קטיפה

382

ספה מברל בנפח- רפוד קטיפה ופרווה סינטטית

383

ספת ברזל בנפחים- ריפוד עור