מצפה שרה, מכבים

מצפה שרה בפאתי מכבים עם קירוי גג נחושת עם קורוזיה ירוקה

831

חיפוי גג המצפה בפלטות נחושת עם פטינה

832

מצפה שרה בפאתי מודיעין, בנית קונסטרוקציה מעוצבת מברזל

833

גג נחושת עם קורוזיה

879

קונסטרוקצית הגג לפני חיפוי הנחושת

880

חיבור קונסרוקצית הגג לעמודי בטון

827

חיפוי גג המצפה עשוים פלטות נחושת שעברו תהליך מואץ של קורוזיה