מיצג המדורה בכיכר בקיריית ביאליק

מיצג מדורת הפלמחניקים בכיכר רחוב הפלמ”ח בקיריית ביאליק

2329

בתוך המדורה מושתלים פנסי לדים בגווני מדורה

2330

מיצג מדורת הפלמחניקים. מהווי הפלמ,ח

2352

מיצג המדורה בכיכר הפלמח בקיריית ביאליק

2327

מיצג מדורת הפלמחניקים. מהווי הפלמ,ח