מיצגי תופי מרים בראש העין

1596

תופי מרים, מיצגי ענק בעיר המוסיקה, ראש העין

1597

תופי מרים, מיצגי ענק בעיר המוסיקה, ראש העין

1598

תופי מרים, מיצגי ענק בעיר המוסיקה, ראש העין

1595

יצגים של תופי מרים ענקים בכיכר בראש העין

1593

מיצגים של תופי מרים ענקים בכיכר בראש העין