מיצגי פרפרים ורקפות ענקים בקריית ביאליק

מיצגי פרפרים ורקפות ענקיים של ישראל פרימו בשכונת הפרפר בקריית ביאליק.
מיצגי רקפות ענקיות הוצבו בשכונת הרקפת.

2298

מיצגי פרפרים בשכונת הפרפר בקיריית ביאליק

2299

מיצגי פרפרים בשכונת הפרפר בקיריית ביאליק

2300

מיצגי פרפרים בשכונת הפרפר בקיריית ביאליק

2301

מיצגי פרפרים בשכונת הפרפר בקיריית ביאליק

2302

מיצגי פרפרים בשכונת הפרפר בקיריית ביאליק

2303

מיצגי רקפות בשונת הרקפת בקריית ביאליק

2337

מיצגי פרפרים בשכונת הפרפר בקיריית ביאליק

2338

מיצגי פרפרים בשכונת הפרפר בקיריית ביאליק

2296

מיצגי פרפרים בשדרה בשכונת הפרפר בקריית ביאליק