מיצגי פרחים ממתכת בטבריה

מיצגי  פרחים ממתכת בטבריה

1581

שדה של כלניות ממתכת בכיכר בטבריה

1582

שדה של כלניות ממתכת בכיכר בטבריה

1583

מיצג שדה של רקפות בכיכר בטבריה

1584

שדה של כלניות ממתכת בכיכר בטבריה