מיצבי פרחים ביבנה

מיצבי פרחים  ממתכת ביבנה

1254

פסלי פרחים ממתכת לאורך שדרות ביבנה.

1255

פסלי פרחים ממתכת לאורך שדרות ביבנה.

1256

פסלי פרחים ממתכת לאורך שדרות ביבנה.

1257

פסלי פרחים ממתכת לאורך שדרות ביבנה.

1258

פסלי פרחים צבעוניים הוצבו באיי תנועה ושדרות ביבנה

1259

פסלי פרחים ממתכת לאורך שדרות ביבנה.

1261

פסלי פרחים ממתכת לאורך שדרות ביבנה.

1262

פסלי פרחים ממתכת לאורך שדרות ביבנה.

1263

פסלי פרחים ממתכת לאורך שדרות ביבנה.

1264

פסלי פרחים ממתכת לאורך שדרות ביבנה.

1260

מיצבי אלמנטים מעוצבים במרחב הציבורי של פרחים ממתכת צבעוניים