מיצבי כדורי פאונים מוארים במגדל העמק

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3761

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3762

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3763

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3764

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3765

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3766

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3767

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3768

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3776

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3778

מיצבי כדורי פאונים מוארים בתאורת לדים במגדל העמק

3759

פסלי כדורים מוארים במגדל העמק. קוטר 1.5 מטר