מילחיות

129

מילחיות משולשים מנירוסטה

130

מתקן למפיות מנירוסטה

131

מלחיות נירוסטה

132

מלחיות מרובעות מנירוסטה

133

מלחיות נירוסטה