מחרשה- מיצג אורבני

632

מיצג המחרשה מוצב בכיכר ברח' חטיבת גולני בחדרה

633

מיצג המחרשה מוצב בכיכר ברח' חטיבת גולני בחדרה

634

מיצג המחרשה מוצב בכיכר ברח' חטיבת גולני בחדרה

635

מחרשה ענקית בעבודת ברזל בנפחים.

636

מחרשה ענקית בעבודת ברזל בנפחים.

758

מחרשה ענקית בעבודת ברזל בנפחים.