מוביילים וקישוטי קיר

704

תמונת קיר מנחושת ופליז

705

נבל לקיר מנחושת

706

תוי נגינה לקיר

1837

מובייל , קישוט לקיר מפליז

1838

מובייל , קישוט לקיר מנחושת

1839

מובייל , קישוט לקיר מנחושת

1840

מובייל , קישוט לקיר ממתכת

1841

מובייל , קישוט לקיר מפליז

1842

מובייל , קישוט לקיר מפליז

1843

מובייל , קישוט לקיר מפליז

779

פעמון לקיר בנפחות ברזל