מגיני הוקרה אמנותיים

מגיני הוקרה אמנותיים בעיצובים יחודיים בעבודת יד

5742
2340

מגן הוקרה לעיריית נס ציונה

2817

פסל שולחני, מגן הוקרה על פרישה לגמלאות

5735
1454

מגן מפתח העיר- אזרח כבוד לעיר רחובות, עבודת נפחות ברזל

2815

מגן הוקרה אמנותי לעמותת ידיד

472

מגן הוקרה מעוצב בנחושת ועץ גושני

2393

מגן הוקרה- עיריית רחובות

470

מגן הוקרה מעוצב בעץ וברזל בנפח

475

מגן הוקרה-נחושת וברזל

476

מגן הוקרה מנחושת

2544

מגן הוקרה מטיל גראד עבור מגן דוד אדום

477

מגן הוקרה-מתכת ועץ

616

מגן הוקרה -עבודת צורפות בכסף

1303

מגן הוקרה-מתכת ועץ

473

פסל שולחני מנחושת-דגם

471

מגן הוקרה בצורפות בנחושת

2546

מגן הוקרה מטיל גראד עבור מגן דוד אדום

2545

מגן הוקרה מטיל גראד עבור מגן דוד אדום

474

מגיני הוקרה מנחושת ובסיס עץ גושני

478

מגן הוקרה מעוצב -עבודת סריגה בחוטי נחושת

2816

פסל שוחני. מגן הוקרה

2392

מגן הוקרה- עיריית רחובות

1455

מגן מפתח העיר- אזרח כבוד לעיר רחובות, עבודת נפחות ברזל

2339

מגן הוקרה לפי פסל של ישראל פרימו בנס ציונה

5733
5734
5736
5737
5738
5739
5743
5741
5743