כינור ונבל, מגדל העמק.

פסל הכינור והנבל

גובה כ 3 מ’

ברזל בנפחים ונפחות ברזל בשילוב נירוסטה.

מוצב במגדל העמק.

5988
5989
5990
5991