כיכר תנועות הנוער, נס ציונה.

כיכר תנועות הנוער

מוצב בנס ציונה.

5996
5997
5999
6000