כיכר מד”א – קריית מוצקין

פסל הוקרה למד”א

מוצב בקריית מוצקין.

5856
5857
5858
5859