כונניות ומדפים

594

מזנון בעבודת ברזל בנפחים

722

כוננית גבוהה בעבודת ברזל בנפחים וזכוכית

791

כוננית מעוצבת בחיתוך בלייזר

844

כוננית ברזל ועץ גושני

528

כוננית גבוהה בעבודת נפחים בברזל

487

כוננית מושתלת בתוך נישה,עבודת ברזל בנפח

488

כוננית מושתלת בתוך נישה, ברזל בנפחים ועץ

489

כוננית למחשב, עבודת עץ ונפחות ברזל

490

כוננית מדפים לקיר, נפחות ברזל וזכוכית

491

כוננית מדפים בעבודת נפחים בברזל, מדפי זכוכית

492

כוננית מדפים לקיר, עבודת נפחות ברזל וזכוכית

493

כוננית מדפים מעץ וזכוכית, ניידת

494

כוננית מדפים לקיר בעבודת נפחות ברזל ועץ

495

כוננית קיר פינתית למחשב, עץ מלא ונפחות ברזל

496

כוננית מדפים בתוך נישה, עץ מלא ונפחות ברזל

497

כוננית מדפים בתוך נישה, זכוכית ונפחות ברזל

498

כונניות מדפים בתוך נישה. נפחות ברזל וזכוכית

499

כוננית מעץ מלא ונפחות ברזל

500

כוננית ויטרינה ליין, ברזל וזכוכית

501

כוננית מדפים לקיר. נפחות ברזל ועץ

502

כונניות מדפים מעוצבים מאלומיניום ונפחות ברזל

503

כוננית מדפים בתוך נישה, נפחות ברזל ועץ

504

כוננית מרחפת, נירוסטה ונפחות נירוסטה וזכוכית חלבית

505

כוננית מדפים ניידת בעבודת נפחות ברזל ועץ מלא

506

כוננית מדפים לקיר בעבודת נפחות ברזל וזכוכית

507

כונניות מדפים ומגירות. עץ וזכוכית

508

כוננית מדפים בנפחות ברזל וזכוכית

509

כוננית מרחפת מנירוסטה וזכוכית חלבית

510

כוננית מדף לקיר בנפחות ברזל וזכוכית

511

כוננית מדפים בנפחות ברזל וזכוכית

527

כוננית ויטרינה בעבודת ברזל וזכוכית

592

כונניות גבוהות בעבודת נפחים בברזל ועץ