חרקים שונים

85

זבוב, תכשיט קיר/ שולחני פליז בעבודת צורפות

86

נדל, פסל ריצפתי, פיסול בעבודת צורפות בפליז

87

פסל שוחני, ג'וק ענק מנחושת

88

צירעה, תכשיט קיר, פיסול בעבודת צורפות בפליז

81

גמל שלומה, תכשיט קיר/ שולחני, עבודת צורפות בפליז

82

עכביש, תכשיט קיר/שולחני בעבודת צורפות בפליז

84

עכביש מרעידן, פסל ריצפתי, עבודת ברזל

80

עכביש, פיסול בעבודת צורפות בנחושת

72

גמל שלמה, פיסול בנחושת בעבודת צורפות

77

סיכה לוילון, זבוב, עבודת צורפות באלפקה