חיות אחרות,חפצי נוי לבית

26

תרנגולים, פסלונים שולחנים, צורפות בפליז ונחושת

30

קוף, תכשיט שולחני בעבודת צורפות בפליז

31

פילים, פסלונים שולחנים בעבודת צורפות בפליז

32

עכברים, פסלוני שולחן בעבודת צורפות בפליז

33

נדל ענק, פסל ריצפתי בעבודת צורפות בפליז

775

חלזון שולחני בעבודת נחושת ואלפקה

27

סיכות סממית, צורפות באלפקה

29

פיל, פסלון שולחני, צורפות בפליז

774

חלזונות בעבודת נחושת ואלפקה

841

פילונים בפליז