זר פרחים למני לזרין

לזכרו של מני לזרין ז”ל חבר יקר…

דף זה מוקדש לזכרו של

מני לזרין
1963-2003

חבר ואיש יקר

חבר גרעין “אלעד” – מחזור ע”ז
יליד חדרה

1417

זר פרחים לזכרו של מני לזרין בחדרה

1418

זר פרחים לזכרו של מני לזרין בחדרה

1421

זר פרחים לזכרו של מני לזרין בחדרה

1422

זר פרחים לזכרו של מני לזרין בחדרה

1423

זר פרחים לזכרו של מני לזרין בחדרה

1425

זר פרחים לזכרו של מני לזרין בחדרה

1532

זר פרחים לזכרו של מני לזרין בחדרה

1531

לזכרו של מני לזרין1963-2003חבר ואיש יקר, חבר גרעין