זר פרחים בכיכר בנס ציונה

מיצב זר פרחים בעבודת ברזל בכיכר בנס ציונה

3675

זר פרחים בעבודת ברזל בכיכר בנס ציונה

3676

זר פרחים בעבודת ברזל בכיכר בנס ציונה

3674

זר פרחים בעבודת ברזל בכיכר בנס ציונה