גן הפרפרים בים המלח

פרוייקט פיסול בים המלח.    פרפרים עתירי מימדים בכניסה הדרומית לים המלח

פרויקט פיסול בים המלח.    פרפרים בכניסה הדרומית לים המלח

1817

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1818

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1819

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1820

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1821

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1822

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1823

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1824

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1825

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1826

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח

1815

מיצגי פרפרים ענקים בים המלח