גן הבונים ברחובות

להנצחת בוני העיר רחובות, קבלנים ומבצעים שהלכו לעולמם ופעלו ברחובות מיום היווסדה.

גן הבונים ברחובות. הגן שוכן ברחוב שדרות חן 8 ברחובות ומהווה גן לזכרם של בוניה בפועל של העיר רחובות. גן זה הוא פרי עמלם של אנשי ארגון הקבלנים ברחובות אשר עמלו על הקמת הגן למעלה מ- 3 שנים, החל מהעלאת הרעיון, הגן הוקם כיוזמה להעניק יד לבונים, קבלנים ומבצעים שהלכו לעולמם ופעלו ברחובות מיום היווסדה.

2621

טקס הסרת הלוט מעל האנדרטה

2622

טקס הסרת הלוט מעל האנדרטה

2623

טקס הסרת הלוט מעל האנדרטה

2624

גן הבונים ברחובות, קיר הנצחה

2626

גן הבונים ברחובות, קיר הנצחה

2627

גן הבונים ברחובות, קיר הנצחה

2628

ספסל הפלס בגן הבונים

2629

גן הבונים ברחובות, קיר הנצחה

2630

גן הבונים ברחובות, קיר הנצחה