גן אורן רחובות

אנדרטה לזכרו של אורן כהן ז”ל שנהרג האסון המסוקים ברומניה

עבודת ברזל בנפחים
גובה הפסל כ 4 מ’
דגם מסוק היסעור 2025  אורך 1.3 מ’

5669
5670
5667