אנדרטת הנצחה לזכרם של מירה ועמנואל ריווה זל

אנדרטה לזכרם של מירה ועמנואל ריווה שנרצחו בפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל

 לזכרם של מירה ועמנואל ריווה שנרצחו בפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל
3686

אנדרטה לזכרם של מירה ועמנואל ריווה שנרצחו בפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל

3687

אנדרטה לזכרם של מירה ועמנואל ריווה שנרצחו בפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל

3688

אנדרטה לזכרם של מירה ועמנואל ריווה שנרצחו בפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל

3684

אנדרטה לזכרם של מירה ועמנואל ריווה שנרצחו בפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל