אנדרטה שחפים בנמל אשדוד

אנדרטה לזכרם של הרוגי הפיגוע בנמל אשדוד

“שחפים”
אנדרטה לזכר הרוגי הפיגוע בנמל אשדוד

אנדרטה זו הוקמה לזכר חללי הפיגוע בנמל אשדוד בגן הנצחה בכניסה לנמל אשדוד, ביוזמה ותכנון של מר ישי ווייל , ראש מח’ תכנון ותכנון בנמל אשדוד ובמימון  חברת נמל אשדוד.
עשרה פסלי “שחפים” בעבודת ברזל בנפחים ונפחות ברזל. ה”שחפים” התלויים על מוטות  נירוסטה בגבהים שונים ובקומפוזיציות שונות של מעוף.
“לזכרם” באתר נמל אשדוד

1231

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1232

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד.יוזמה ורעיון של מר ישי ווייל מנהל מח בינוי נמל אשדוד

1233

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1234

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1235

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1236

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1237

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1238

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1239

"שחפים" בעבודת ברזל בנפחים לאנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1240

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1241

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד

1372

"שחפים" באנדרטה לזכר הניספים בפיגוע בנמל אשדוד.יוזמה ורעיון של מר ישי ווייל מנהל מח בינוי נמל אשדוד

1549
1550