אנדרטה לזכרו של רן נאור

1671

אנדרטת זירון להנצחתו של רן נאור זל

1672

אנדרטת זירון להנצחתו של רן נאור זל

1673

אנדרטת זירון להנצחתו של רן נאור זל

1889

אנדרטת זירון להנצחתו של רן נאור זל

1926

אנדרטת זירון להנצחתו של רן נאור זל