אנדרטה לזכרו של אורי גדות

אנדרטה מנחושת

1676

אנדרטה מנחושת

1674

אנדרטה מנחושת