אנדרטה במושב זיתן

נדרטה לזכרם של חללי צה”ל ונפגעי האיבה בני במושב זיתן

1553

אנדרטה לזכר חללי צה

1554

אנדרטה לזכר חללי צה

1551

אנדרטה לזכר חללי צה