אנדרטה במושב גאליה

שיפוץ, שידרוג ותוספת מעוצבת באנדרטה במושב גאליה
2142

שיפוץ, שידרוג ותוספת מעוצבת באנדרטה במושב גאליה .

2143

שיפוץ, שידרוג ותוספת מעוצבת באנדרטה במושב גאליה .

2140

שיפוץ, שידרוג ותוספת מעוצבת באנדרטה במושב גאליה .