אלמנט הנצחה לזכרה של שיר כהן ז”ל – מצפה שיר, גדרה.

5901
5902
5903