אולם הארועים- גושן אירועים ברחובות

שנדליירים מעוצבים בגושן אירועים ברחובות

תאורה של גלריה נתיש באולם האירועים

2493

שנדליירים של נתיש בגושן אירועים ברחובות

2494

תאורה מעוצבת לאולם האירועים גושן אירועים ברחובות

2495

תאורה מעוצבת לאולם האירועים גושן אירועים ברחובות

2496

תאורה מעוצבת לאולם האירועים גושן אירועים ברחובות

2490

שנדליירים מעוצבים לגושן אירועים ברחובות

2589

מחיצה דקורטיבית, בדוגמת ערבסקה. עבודת ברזל

2590

מחיצה דקורטיבית, בדוגמת ערבסקה. עבודת ברזל

2491

12 קנים בעבודת ברזל וקלף. קוטר השנדליירים כ- 200 ס

2529

פמוט, שנדלייר נרות שולחני בעבודת ברזל