אגרטלים, כדים וקערות

70

קערת נירוסטה ונפחות נירוסטה וריקועים

95

קערת ברזל צבוע

97

קעריות מנחושת ובסיס ברזל בנפחות

98

קערת ברזל צבוע

99

קערת הגשה מנירוסטה

100

קערות מרוקעות מנחושת

101

וזה מנירוסטה

102

אגרטלים מנירוסטה

103

קערה מרוקעת מנחושת ונפחות ברזל

104

קערת הגשה מנירוסטה ונפחות

767

קערה מעוצבת באלומיניום מרוקע

768

כדים בעבודת נחושת