מסעדת B.P.- חיפה

אלמנט גשר הבר, מנירוסטה מושחזת בעבודת נפחים
853 | אלמנט גשר הבר, מנירוסטה מושחזת בעבודת נפחים